نسخه فارسی

النسخة العربية

English version


شعر صوتی افسوس که نامه جوانی طی شد از خیام

افسوس که نامه جوانی طی شد

و آن تازه بهار زندگانی دی شد

آن مرغ طرب که نام او بود شباب

فریاد ندانم که کی آمد کی شد

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 826 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 17766
گردآوری : انتشارات شعرآور
برچسب ها: ,
ارسال به دوستان:
    Friend Email
    Enter your message