نسخه فارسی

النسخة العربية

English version


سخنی از ویل دورانت در مورد اندیشه

تجربه همان احساس متراکم به ما آموخته است که، لحظه ای عشق به سالیانی اندیشه
می ارزد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 542 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 58623
گردآوری : فرنوش بدیعی
برچسب ها: , , , , , ,
ارسال به دوستان:
    Friend Email
    Enter your message