پنل کاربری :
نسخه فارسی

النسخة العربية

English version


الالال
سخنی از ویل دورانت در مورد اندیشه

تجربه همان احساس متراکم به ما آموخته است که، لحظه ای عشق به سالیانی اندیشه
می ارزد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 522 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 58623
گردآوری : فرنوش بدیعی
برچسب ها: , , , , , ,
ارسال به دوستان:
    Friend Email
    Enter your message