پنل کاربری :
شعرآورنسخه فارسی

شعرآورالنسخة العربية

شعرآورEnglish version


الالال
سخنی از ویل دورانت درمورد حقیقت

فهمیدن کسی که در مقام بیان حقیقت باشد، آسان تر از فهمیدن آن کسی است که از شور
و عشق سخن می گوید.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 390 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 60405
گردآوری : انتشارات شعرآور
برچسب ها: , , , , , ,
ارسال به دوستان:
    Friend Email
    Enter your message