نسخه فارسی

النسخة العربية

English version


رباعی تا ولوله‌ی عشق تو در گوشم شد از ابوسعید ابوالخیر

تا ولوله‌ی عشق تو در گوشم شد

عقل و خرد و هوش فراموشم شد

تا یک ورق از عشق تو از بر کردم

سیصد ورق از علم فراموشم شد

 

 

 

0+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


برچسب ها: