نسخه فارسی

النسخة العربية

English version


رباعی ای کاش که جای آرمیدن بودی از خیام

ای کاش که جای آرمیدن بودی

یا این ره دور را رسیدن بودی

کاش از پی صد هزار سال از دل خاک

چون سبزه امید بر دمیدن بودی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Share Subscribe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


این مطلب در 918 روز پیش در دانشنامه شعرآور منتشر شده با شماره پیگیری 5119
گردآوری : انتشارات شعرآور
برچسب ها: , ,
ارسال به دوستان:
    Friend Email
    Enter your message